Interim Finance
+31(0)6-2882 3606

Interim finance

Pragmatische en adequate financiële oplossingen voor organisaties

Azzist heeft ruime ervaring op het gebied van:

 • Planning & Control
 • Formuleren van kaders en normeringen
 • Opstellen en analyseren van begrotingen
 • Opstellen en analyseren van managementrapportages
 • Uitvoeren van risicoanalyses
 • Internal Audit

Business en Finance Controller met uitgebreide kennis over administraties in de zorg

Azzist is de afgelopen jaren als Business en Finance Controller actief betrokken geweest bij de administratie van diverse zorginstellingen.  Daardoor beschikt Monique Kleinsmann over specialistische kennis en ruime ervaring omtrent:

 • Controleprotocollen
 • Internal audit en materiële controles
 • Opstellen controleren van balansdossiers
 • Productieverantwoordingen en nacalculaties
 • De kaderregeling AO/IC
 • Beleidsregels NZA (Nederlandse Zorgautoriteit)
 • Zorgadministratie

Administratie van zorgproductie voor gemeenten

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het opzetten van een adequate zorgadministratie roept bij gemeenten tal van vragen op:

 • Hoe controleer je of zorg geleverd wordt conform de zorgcontracten?
 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing op de zorgadministratie?
 • Hoe bereiden we ons voor op de accountantscontrole en verantwoording van onze zorgtaak?

Opzetten van een goede administratie rondom zorgproductie

Met haar uitgebreide kennis van wet- en regelgeving omtrent zorgadministraties ondersteunt Azzist gemeenten bij onder meer het opzetten van de gehele administratie rondom ingekochte zorgproducten, het opstellen van controleprotocollen, de voorbereiding van accountantscontroles en de financiële verantwoording.

 

Als gemeenten kun je zo de juistheid, de volledigheidheid en de rechtmatigheid van de geleverde zorg door zorginstellingen controleren. 

Wie is Azzist

 

Azzist is het bedrijf van Monique Kleinsmann, een ervaren, financieel professional met een pro actieve, eerlijke, no-nonsense  werkhouding. Lees meer over Azzist 

Vrijblijvend kennismaken met Azzist?