Interim Finance
+31(0)6-2882 3606

Privacy Verklaring Azzist Management Consultancy


 

Algemeen

In deze privacy verklaring zijn de privacyvoorwaarden beschreven die door Azzist Management Consultancy (hierna te noemen Azzist) worden gehanteerd. Azzist respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u aan Azzist verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Azzist handelt hierbij naar de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en beveiligt uw gegevens conform de eisen die per 25 mei 2018 door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan worden gesteld. Azzist richt zich op potentiële klanten en opdrachtgevers waarvoor Azzist op interim basis van dienst kan zijn. Azzist biedt haar activiteiten aan via haar eenmanszaak Azzist Management Consultancy. De informatie in deze privacy verklaring geldt voor de eenmanszaak Azzist Management Consultancy. Azzist kan voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt andere partijen inschakelen. Azzist zorgt er voor dat de verwerking van de persoonsgegevens door deze derden in overeenstemming gebeurt met deze privacy verklaring.
Azzist staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08145002 en is gevestigd aan de Fré Cohenstraat 12 te Deventer.

Wanneer worden u persoonsgegevens verzameld en vastgelegd?

Uw gegevens worden verzameld en vastgelegd vanaf het moment dat:
– u uw gegevens invult of achterlaat op het contactformulier van de website (https://www.azzist.nl);
– u zich via telefoon of e-mail aanmeldt bij Azzist;
– u via een van de relaties van Azzist wordt aangemeld.

Welke persoonsgegevens verzamelt Azzist?

Bij het invullen van het contactformulier van de website vraagt Azzist naar uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Tevens wordt gevraagd een onderwerp voor het contactverzoek aan te geven en eventueel een aanvullende toelichting / bericht daarbij. De persoonsgegevens die u invult, komen binnen op het e-mail adres van Azzist en worden opgenomen in een persoonlijk klantencontactdocument van Azzist.
Bij het bezoeken van de websites van Azzist registreren wij uw IP-adres, maar ook gegevens over uw browser, besturingssysteem en het tijdstip van opvragen van gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden zoveel als zo veel mogelijk geanonimiseerd. Meer informatie over welke gegevens Azzist verzamelt bij het bezoek aan haar website, vindt u verderop in deze privacy verklaring onder Cookieverklaring.
Daarnaast worden de volgende gegevens opgeslagen en bewerkt door Azzist:
– NAW gegeven en andere contactgegevens;
– Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
– Eventueel publiekelijk LinkedIn profiel of andere op internet gepubliceerde gegevens;
– Overige gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden / dienstverlening van Azzist op basis van de afgesloten overeenkomst van opdracht;
– Relevante ondernemingsgegevens van (potentiële) opdrachtgevers en klanten.

Voor welke doeleinden gebruikt Azzist persoonsgegevens?

Azzist gebruikt uw persoonsgegevens (naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) om te zorgen dat Azzist u optimaal van dienst kan zijn bij het beantwoorden van het door u ingestuurde vraagstuk of verzoek tot dienstverlening door Azzist. De door u ingevulde gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen reageren op uw contactverzoek.
Indien er een samenwerking tussen u en Azzist wordt overeengekomen, worden uw persoonsgegevens (naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer) gebruikt ten behoeve van onderlinge afstemming over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden en ten behoeve van de oplevering van door Azzist voor u samengestelde documenten en producten.
Tevens gebruikt Azzist uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als u een dienst bij Azzist afneemt, kan Azzist u per post, e-mail, sms, app-bericht of telefonisch informeren over wijzigingen of aanvullende dienstverlening met betrekking tot de afgenomen dienst. Ook kan Azzist u informeren over activiteiten van haar onderneming via (digitale) nieuwsbrieven. Als u de nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via een link in de nieuwsbrief. Daarnaast is afmelden ook mogelijk via info@Azzist.nl.
Tot slot gebruikt Azzist persoonsgegevens om haar dienstverlening verder te ontwikkelen, de kwaliteit er van te kunnen verbeteren en om de strategieën van haar onderneming te kunnen bepalen.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Uw persoonsgegevens worden door Azzist niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij hierover vooraf afstemming heeft plaatsgevonden en goedkeuring is gekregen van u.
Deze partijen mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt. De verstrekte persoonsgegeven vallen, nadat goedkeuring is gegeven voor de verstrekking hiervan, onder de verantwoordelijkheid van de derde partij waaraan de gegevens door Azzist zijn aangeleverd.
Daarnaast verstrekt Azzist, na afstemming met u, persoonsgegevens aan anderen die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij het uitvoeren van een wettelijk onderzoek is Azzist verplicht persoonsgegevens te delen met de overheid of autoriteiten om invulling te geven aan wettelijke plichten zoals vorderingen gedaan door de bevoegde autoriteiten.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt contact opnemen met Azzist als u geregistreerde gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. Dit kunt u doen via het e-mail adres info@azzist.nl. Het kan echter voorkomen dat Azzist bepaalde informatie moet bewaren voor juridische of vanwege administratieve redenen.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens

Azzist waardeert het vertrouwen dat u in haar heeft gesteld en gaat daarom uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand. Azzist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Azzist bewaart de persoonsgegevens die u ons toestuurt, zolang als naar de aard van het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens nodig is. Azzist houdt zich daarbij aan de wettelijke vernietigingstermijnen en (fiscale) bewaartermijnen.

Updates van privacy verklaring en hoe contact opnemen

Azzist kan de informatie in deze privacyverklaring updaten en raadt u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven. Voor meer informatie of suggesties over de privacyvoorwaarden kunt u contact opnemen via info@azzist.nl.

Wie is verantwoordelijk voor privacy verklaring

De voorwaarden in deze privacy verklaring worden gehanteerd door Azzist Management Consultancy, Fré Cohenstraat 12, 7425 RL Deventer. Kamer van Koophandel: 08145002, B.T.W. nummer: NL1373.24.571.B01.

 

COOKIEVERKLARING


 

Cookies

Azzist maakt gebruik van cookies op de websites www.Azzist.nl, Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van de website en diensten van Azzist.
Bij het bezoeken van de website van Azzist wordt uw IP-adres geanonimiseerd geregistreerd doordat de laatste cijfers van het IP-adres niet zichtbaar zijn. Hieronder leest u meer over de cookies die we gebruiken en voor welke doeleinden.

Functionele cookies: hiermee zorgt Azzist ervoor dat de website site naar behoren functioneert. Functionele cookies worden onder andere ingezet voor:
– Afstemmen van het formaat van uw browser op resolutiegegevens van uw scherm;
– Het mogelijk maken om te reageren op onze site

Statistieken/analyse cookies: om onze site goed af te stemmen en zo gemakkelijk mogelijk te maken, gebruikt Azzist Google Analytics. Via dit programma kan Azzist zien waar bezoekers eventueel vastlopen, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Alle statistieken worden geanonimiseerd vastgelegd en de rapportages worden niet gebruikt voor remarketing of advertising. Azzist gebruikt analyse cookies wel voor:
– Bijhouden van het aantal bezoekers op de site;
– Bijhouden van het tijdstip en de tijdsduur dat u onze website bezoekt;
– Bijhouden welke pagina’s er bezocht worden;
– Het optimaliseren van de website.

Wie is verantwoordelijk voor de cookie verklaring

De voorwaarden in deze privacy verklaring worden gehanteerd door Azzist Management Consultancy, Fré Cohenstraat 12, 7425 RL Deventer. Kamer van Koophandel: 08145002, BTW nummer: NL1373.24.571.B01.